Nieuws

doorBestuur WijWonen

Status update energiebelasting teruggave

Op dit moment moet er nog overlegd worden met DUWO over de wijze waarop oud huurders worden gezocht en benaderd. We verwachten via een combinatie van posts op Facebook, e-mails richting huurders en een bericht op de DUWO website een hoop van deze mensen nog terug te kunnen vinden. Over de besteding van het bedrag dat mogelijk nog overblijft na deze zoektocht zijn nog geen afspraken gemaakt maar de HO’s zijn van mening dat duurzaamheid hier geen slechte besteding voor is.  

doorBestuur WijWonen

Algemene Leden Vergadering 19 december 2017

Op donderdagavond 19 december om 20:00 zal er weer een ALV plaatsvinden op de Papenstraat 20w.

Meer lezen

Commissaris BewonersdoorCommissaris Bewoners

Bestuursinteresse?

Heb je interesse om ons bestuur te versterken? Meer lezen

doorBestuur WijWonen

Gratis ledenborrel 6 oktober

Op vrijdag 6 oktober organiseert WijWonen een borrel voor al haar leden. Meer lezen

Commissaris BewonersdoorCommissaris Bewoners

Wijziging ALV 8 Sep

Wegens omstandigheden zal de geplande ALV op vrijdag 8 september 2017 komen te vervallen. Meer lezen

Commissaris BewonersdoorCommissaris Bewoners

Dossier afgesloten

WijWonen komt er door onverwachte omstandigheden helaas niet aan toe om de resultaten van de reguliere enquete dit jaar met de leden te delen. Het volledig analyseren van de enquete zou op dit moment teveel bestuurscapaciteit vragen, waardoor ervoor is gekozen om onderwerpen uit de enquete door het jaar heen per dossier te analyseren. Wij betreuren het gebrek aan capaciteit en hopen jullie komend jaar beter te kunnen bedienen na de ledenondervraging van 2018. Mochten er specifieke vragen zijn over bepaalde onderwerpen, dan kunnen deze via de mail worden beantwoord door het bestuur.

doorBestuur WijWonen

Update wassysteem

Zoals velen van jullie al opgemerkt hebben, werkt het nieuwe wassysteem helaas nog niet naar behoren. DUWO is druk bezig dit op te lossen.

Meer lezen

doorBestuur WijWonen

Inspraakmoment nieuwe samenwerkingsovereenkomst

Wijwonen heeft in samenwerking met huurdersorganisaties VBU en BRES samen met DUWO rond de tafel gezeten om tot nieuwe samenwerkingsafspraken te komen. Meer lezen