Adviezen

Bekijk hier de adviezen die WijWonen geeft aan DUWO

Als huurdersorganisatie mogen wij gevraagd of ongevraagd adviezen geven aan DUWO. Dit gaat vaak over plannen die DUWO heeft, zoals huurverhogingen en andere wijziging in het beleid. Het kan echter ook gaan over problemen die wij zelf signaleren en graag met DUWO willen oplossen.  

Disclaimer: De documenten op deze pagina geven maar een klein onderdeel weer van het adviesproces. Ieder advies gaat gepaard met gesprekken en meerdere mails voor extra verduidelijking. Mocht je meer informatie willen inzien die niet hier te vinden is, stuur ons dan gerust een mail.

Huidige adviesaanvragen 

We zijn altijd op zoek naar input van onze huurders. Zie je een adviesonderwerp staan waar je graag met ons over wil sparren? Mail ons dan of stuur ons een DM! 

2023

Huurverhoging

De SHO streefde naar een onderhandeling over de percentages voor de huurverhoging. Hierbij werd ingezet op een financiële onderbouwing van DUWO over het effect van een lagere huurverhoging en een uiteenzetting van hoe realistisch DUWO’s plannen zijn voor komend jaar. DUWO ging hier niet in mee en daarom heeft de SHO negatief geadviseerd.

2022

Huurverhoging

De jaarlijkse huurverhoging van 2022 is beperkt door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tot inflatievolgend maximaal 1%. Vanwege deze beperking zijn eerdere plannen van DUWO om bij een aantal geselecteerde woningen extra huurverhoging toe te passen vervallen. Vanwege deze beperking heeft WijWonen positief ingestemd. 

Brief DUWOBrief HerzieningAdvies

Serviceabonnement

Wegens het nieuwe energiecontract van DUWO vanaf 1 januari 2023 en de flink gestegen energiekosten is er besloten om de administratiekosten op een andere manier te berekenen. Op deze beleidswijziging heeft de SHO positief ingestemd.

Voorrangsregeling

De SHO heeft begin 2022 aan DUWO gevraagd om de voorrangsregeling te herzien. DUWO heeft de postcodetabel vernieuwd naar de meest recente informatie over reistijden. Er is gekozen om de nieuwe regeling vanaf 1 december 2022 toe te passen zodat zo min mogelijk woningzoekenden hier last van hebben.

Huurvoorwaarden

In 2022 vond een tussentijdse wijziging huurvoorwaarden plaats. WijWonen heeft hier positief op geadviseerd wegens het belang van actuele thema’s zoals sociale veiligheid.

Werkplan 2023

De SHO formuleerde drie aanbevelingen op het werkplan van DUWO. Dit betrof het taalgebruik, de rol van de HO’s en de communicatie vanuit DUWO. Onder voorwaarde dat vragen omtrent deze zaken zouden worden beantwoord, heeft de SHO positief geadviseerd. DUWO herkende zich in onze punten en heeft ons advies serieus genomen.

Brandveiligheid

Eind 2022 heeft de SHO een ongevraagd advies op de averechtse werking van brandmelders geschreven. DUWO nam het advies serieus en heeft spoedig een gesprek met de SHO aangevraagd om een plan van aanpak te bedenken.

2021

Huurverhoging

In verband met de bevriezing van de huren door het Kabinet heeft er dit jaar geen huurverhoging plaatsgevonden en is er daarom geen advies uitgebracht. 

Inboedelverzekering

WijWonen heeft in het begin van 2021 een aanvraag ingediend om de inboedelverzekering te wijzigen om deze beter bij de behoefte van studenten te laten aansluiten. Deze wijziging is met succes doorgevoerd op 1 januari 2022

Brief WijWonenResultaten Enquete inboedelverzekeringAdvies

Energiebelasting

Na een lang proces hebben de huurdersorganisaties, DEK, BRES, VBU, Duwoners en WijWonen samen met DUWO een vaststellingsovereenkomst getekend over hoe in de toekomst de energebelasting teruggave wordt geregeld. Deze overeenkomst bevat ook regelingen voor oud-huurders die eventueel nog recht hebben op de teruggave energiebelasting.

Vaststellingsovereenkomst Energiebelasting
2020 en ouder

De aankomende tijd worden meer adviezen die WijWonen de afgelopen jaren heeft uitgebracht toevoegd aan deze pagina. Kan je niet wachten en wil je meer info over bijvoorbeeld huurverhogingen van eerdere jaren, het huurprijsbeleid of het werkplan van DUWO stuur ons dan een mail. 

Mail ons