Bewonerscommissies

Wat is een BC?

Met ruim veertig DUWO complexen en 8500 huurders in Delft kunnen wij als huurdersorganisatie helaas niet altijd volledig op de hoogte zijn van alle aspecten die op complexniveau spelen. Daarom is er grote behoefte aan bewonerscommissies (BC’s) die alle huurders van een enkel complex vertegenwoordigen bij DUWO. Met deze kleine groep bewoners vorm je een duidelijk en officieel aanspreekpunt binnen het complex voor DUWO. De BC’s kunnen verbeteringen voor het complex aankaarten en -in overleg- financieren vanuit het leefbaarbeidsbudget dat DUWO jaarlijks beschikbaar stelt. Daarnaast controleren de BC’s ook jaarlijks de afrekening van de servicekosten (zie hieronder voor meer!). Daarnaast kunnen bewonerscommissies borrels of andere activiteiten organiseren voor hun eigen complex. Op deze manier wordt wonen in een kamer van DUWO nog fijner!

Wat kan WijWonen voor bewonerscommissies betekenen?

WijWonen ondersteunt de bewonerscommissies in Delft met adviezen en helpen bij het onderhouden van de commissie waar nodig. Ook wanneer er zich problemen bij meerdere complexen voordoen, werken WijWonen en de bewonerscommissies veelal samen. Hierdoor kunnen zaken op grotere schaal gemakkelijker worden opgelost. Ook is er vanuit WijWonen financiële ondersteuning beschikbaar voor het organiseren van eerdergenoemde borrels en andere activiteiten voor het gehele complex! Daarnaast is er ook ruimte voor uitjes als bewonerscommissie en is vergaderen vaak ook gezellig!

BC Boekje

Er is hard gewerkt om het doen en laten van een bewonerscommissie en haar leden te beschrijven in een BC Boekje. Heb je interesse in een BC functie? Aarzel dan niet om het boekje hieronder te lezen! Heb je aan de hand hiervan vragen, mail ons dan op bewoners@wijwonendelft.nl of nog beter; om je direct aan te melden!

Bekijk hier het BC Boekje

Servicekosten

Alle huurders betalen maandelijks een voorschot voor de uitgaven aan o.a. energie, water schoonmaakkosten en onderhoud voor het hele complex. De begroting en afrekening van deze uitgaven wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de BC voorgelegd. De bewonerscommissies beoordelen deze servicekosten vervolgens en dat kan een leuk financieel voordeeltje opleveren voor alle bewoners!

Het Sociaal beheer budget

Het Sociaal Beheer Budget biedt jou de kans om actief bij te dragen aan het verbeteren van jouw leefomgeving of het versterken van de samenhang binnen jouw complex. Ieder jaar stelt DUWO een budget beschikbaar met als doel de leefbaarheid in de complexen te verbeteren. Met dit budget kun je bijvoorbeeld een BBQ organiseren voor jouw complex, nieuwe fietsenstallingen of plantenbakken plaatsen, of grote opknapbeurten uitvoeren voor gemeenschappelijke ruimtes of tuinen.
Barst jij direct van de ideeën? Neem dan snel contact op met jouw bewonerscommissie!
Heeft jouw complex geen bewonerscommissie? Stuur dan een mailtje naar de sociaal beheerder.