Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Beste huurder,

Op woensdag 14 juni 2023, om 20:00 uur, organiseren wij weer onze Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze zal plaatsvinden op ons kantoor (Papenstraat 20W).

Als DUWO huurder ben jij lid van huurdersorganisatie WijWonen. Op ALV’s presenteren wij graag waar WijWonen de afgelopen tijd mee bezig is geweest en welke ontwikkelingen binnen het bestuur plaats hebben gevonden. De onderwerpen die tijdens deze vergaderingen worden besproken staan onderaan deze mail.

De agenda en de relevante stukken zijn te vinden in de bijlagen.

Als je wilt aansluiten, laat het ons dan van tevoren weten door je aan te melden via deze link.

Tot dan!

Het WijWonen bestuur

Huurders zaken

Deze ALV zal er over de volgende onderwerpen gesproken worden die jou aan kunnen gaan:

 • De hitteproblematiek op de Stieltjesweg;
 • Het lokale beleid van DUWO en de Gemeente Delft;
 • Een update van promotie;
 • Het huurprijs & portefeuillebeleid;
 • Het Klant Contact Centrum.

Verenigingszaken

De volgende verenigingszaken zullen worden besproken:

 • Een update van het beleidsplan zal worden gepresenteerd;
  • Een korte toelichting van het beleidsplan staat onderaan in de mail.
 • Er wordt gestemd over een wijziging van het Huishoudelijk Reglement;
 • Er wordt gestemd over een verzoek tot herbegroting van post 530 – Huur Ruimten;
 • Een Senaatswissel;
 • Er wordt gestemd over de aanstelling van nieuwe bestuursleden.
  • Nieuw aan te stellen bestuursleden:
   • Mark van Gelder (Penningmeester)
   • Silan Cicek (Commissaris Bewonerscommissies)
   • Bram Severs (Secretaris)
  • Interne wissel:
   • Ruben Frans (Algemeen bestuurslid)

Wat is nieuw aan het beleidsplan?

Elk jaar schrijft het bestuur van WijWonen een update van het beleidsplan. In dit beleidsplan staan de visie en de plannen die WijWonen voor de komende jaren heeft. Dit jaar ligt de focus van het beleidsplan op de volgende onderwerpen:

 • Promotie
  • Op welke manier gaat WijWonen de komende tijd zorgen voor een toename van de naamsbekendheid, zodat jullie ons nog beter weten te vinden als jullie ons nodig hebben?
 • Functieprofielen
  • Er is een nieuwe functie genaamd ‘Commissaris Bewonerscommissies’. De persoon die deze functie vervult blijft in nauw contact met de bewonerscommissies, zodat WijWonen de complexen nog beter kan helpen.
 • Communicatie
  • WijWonen is continu bezig met het verbeteren van de communicatie naar haar leden. Wij zijn nu van plan om standaard nieuwsbrieven te sturen zodat jullie beter op de hoogte zijn van wat er speelt.
 • Terugkoppeling huurders
  • WijWonen gaat beter inventariseren wat de mening van de huurder precies is, om zo beter afwegingen te kunnen maken bij het innemen van een standpunt.

ALV – Stukken

De stukken voor de ALV vind je hieronder:

Agenda ALV-2

Bijlage 1: Notulen ALV-1, 20-03-2023

Bijlage 2: Beleidsplan 2020-2025 update 2023 mei

Bijlage 3: Promoplan

Bijlage 4: Verzoek tot wijziging Huishoudelijk Reglement

Bijlage 5: Herbegroting post 530

Bijlage 6: Rooster af- en aantreden

Aanmeldingslink