Uitnodiging ALV

Uitnodiging ALV

Op maandag 27 november 2023, om 20:00 uur, organiseren wij weer onze Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze zal plaatsvinden op ons kantoor (Papenstraat 20W).

Als DUWO huurder ben jij lid van huurdersorganisatie WijWonen. Op ALV’s presenteren wij graag waar WijWonen de afgelopen tijd mee bezig is geweest en welke ontwikkelingen binnen het bestuur plaats hebben gevonden. De onderwerpen die tijdens deze vergaderingen worden besproken staan onderaan deze mail.

De agenda en de relevante stukken zijn te vinden in de bijlagen.

Als je wilt aansluiten, laat het ons dan van tevoren weten door je aan te melden via deze link.

Tot dan!

Huurders zaken

Deze ALV zal er onder andere over de volgende onderwerpen gesproken worden die jou aan kunnen gaan:

 • Update koepel
  • Vertraging servicekosten
  • Hospiteerbeleid
 • Update lokaal
  • Hitteproblematiek Stieltjesweg
  • Veiligheid Van Hasseltlaan
 • Een update van promotie;

Verenigingszaken

De volgende verenigingszaken zullen worden besproken:

 • Het nieuwe BC-plan wordt gepresenteerd
 • Er wordt gestemd over de aankoop van fietsreparatiepalen
 • Er wordt gestemd over een wijziging van het Financieel Reglement
 • Er wordt gestemd over een wijziging van het Huishoudelijk Reglement
 • Er wordt gestemd over een verzoek tot herbegroting post 570 – bankkosten
 • Benoeming kascommissie 2024
 • Senaatswissel

ALV – Stukken

De stukken voor ALV-3 vind je hieronder:

Agenda ALV-3

Bijlage 1: Notulen ALV-2, 06-14-2023

Bijlage 2: BC-plan

Bijlage 3: Voorstel aankoop fiets-reparatiepalen

Bijlage 4: Concept begroting 2024

Bijlage 5: Verzoek tot wijzigen financieel reglement 27-11-2023

Bijlage 6: Verzoek tot wijzigen huishoudelijk reglement 27-11-2023

Bijlage 7: Verzoek-tot-herbegroting-post-570-Bankkosten.pdf

Bijlage 8: Rooster-van-af-en-aantreden-2023-11

Aanmeldingslink