Wat doet WijWonen?

WijWonen vertegenwoordigt de 8.000+ huurders van studentenhuisvester DUWO in Delft. Wij werken samen met DUWO om het huurdersbeleid zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de huurders, en komen op voor huurders als hun belangen tegengesteld zijn aan die van DUWO.

Contact met DUWO

Om de zes weken vergaderen wij met DUWO. Hier bespreken wij vooral zaken die voor alle bewoners van DUWO complexen in Delft gelden.

Huurders informeren

WijWonen heeft als doel om alle huurders pro-actief te informeren over belangrijke huurderszaken. Ook kun je bij ons terecht voor al je vragen.

DUWO controleren

WijWonen is er bovendien om te controleren of (en te zorgen dat!) DUWO aan zijn verplichtingen richting de huurders voldoet.

Kom je ons team versterken?

Ervaring, gezelligheid en een aardige vergoeding!