Nieuws

doorBestuur WijWonen

Dossierbeschrijving

Ook dit jaar heeft WijWonen in april een grootschalige ledenondervraging opgezet door middel van een enquête. Het is gebleken dat de resultaten van deze enquêtes naast inzichten voor het bestuur, ook zeer gewilde kwantitatieve onderbouwingen voor  beleidsadvies richting DUWO leveren.

De ondervraging van de Nederlandse leden heeft dit jaar voor de tweede keer plaatsgevonden. De enquête was gericht op het inzichtelijk maken van de kwaliteit van het wonen en daarnaast ook op de beleidsvraagstukken die wij als bestuur dit jaar vanuit DUWO voorgelegd kregen. De resultaten van de enquête dienen voor ons als een onderbouwing of richting voor de advisering richting DUWO.

Wij hebben onze leden door middel van een poll de mogelijkheid gegeven om onderwerpen toe te voegen aan de enquête. Daarnaast hebben we om de participatie te vergroten 2x een maand huur en 4x 25€ een bol.com verloot onder de respondenten. Inmiddels zijn alle resultaten binnen en hebben we meer dan 1000 respondenten. Midden juni zullen de resultaten van het onderzoek uitgewerkt zijn en zal er een samenvatting op de website geplaatst worden.

Naast de ondervraging van de reguliere huurder wordt er in juni voor de vierde keer een enquête voor accomodate studenten georganiseerd. De vragen zijn vormgegeven zoals bij de reguliere kwaliteitsondervraging; hoe ervaart de internationale huurder het huren bij DUWO en wat kan er beter. De enquête wordt in hetzelfde format in alle DUWO-steden voorgelegd aan de internationale huurders. Resultaten worden door de voor die stad verantwoordelijke huurdersorganisatie geanalyseerd. Uiteindelijk worden op DUWO-concern en lokaal niveau afspraken gemaakt om de kwaliteitservaring onder internationale studenten te verbeteren.

doorBestuur WijWonen

Pilot contracten Balpol1/2

DUWO is momenteel bezig met het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe contractvorm op de Balthasar van der Pol weg torens 1 en twee. De beoogde contractvorm heeft gevolgen voor zowel huidige als toekomstige bewoners. WijWonen is momenteel in adviserende rol met DUWO in overleg om de belangen huidige bewoners van de Balthasar van der Pol weg torens 1 en twee te behartigen en om de het woongemak voor toekomstige bewoners te waarborgen. Updates met betrekking tot dit dossier volgen.

doorBestuur WijWonen

Eerste bijeenkomst Prestatieafspraken

In april is WijWonen gestart met de overleggen voor de prestatieafspraken van 2018. Tijdens deze overleggen zijn alleen DUWO en de Gemeente Delft betrokken, zonder de andere woningcorporaties zoals gebruikelijk, zodat het geluid van de studenten zo goed mogelijk gehoord kan worden. De thema’s die aan bod zullen komen zijn: bereikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en het huisvesten van specifieke doelgroepen. Aan de hand van deze thema’s wordt vervolgens een bod uitgebracht door DUWO met de te realiseren doelen voor 2018. Tijdens de overleggen om deze doelen vast te stellen zal WijWonen de nadruk leggen op duurzaamheid en er hierbij voor zorgen dat de gemaakte afspraken helder een meetbaar geformuleerd gaan worden.

doorBestuur WijWonen

Verlaging waskosten

Het is gelukt, de wasprijzen gaan omlaag! DUWO heeft toegezegd om de prijzen van wassen complex na complex te verlagen naar €2,00. Alle complexen waar de DUWO wassystemen vervangen zijn, zullen uiterlijk deze zomer de nieuwe wasprijs hebben.

In de onderstaande tabel staat per complex wanneer de wassystemen vervangen worden.

ComplexVestigingBenaming in pandPlaatsDatum
1152ArubastraatArubastraat 2Delft30/03/2017
1113Michiel de RuyterwegMichiel de Ruyterweg 2a-488Delft05/04/2017
1070Westlandhof (M Kruzemanstraat)Mina Krusemanstraat 50-386aDelft11/04/2017
1090ZusterlaanZusterlaan 110-268/TorenstraatDelft18/04/2017
1136Balthasar van der PolwegBalthasar v/d Polweg 562-1160Delft24/04/2017
1129Leeghwaterstraat WestLeeghwaterstraat 52-3654 (even)Delft28/04/2017
1126Rotterdamseweg ARotterdamseweg 139Delft04/05/2017
1126Rotterdamseweg BRotterdamseweg 139Delft10/05/2017
1005Roland Holstlaan 3 t/m 749Roland Holstlaan 1-749Delft22/05/2017
1151RöntgenwegRöntgenweg 1-1041Delft23/06/2017 Onbekend
1001van Hasseltlaanvan Hasseltlaan 1-689Delft05/07/2017
doorBestuur WijWonen

Update

WijWonen is op 10 november 2016 uitgenodigd door DUWO voor een eerste bijeenkomst met betrekking to de invulling van het ondernemingsplan. Het eerstvolgende directe inspraakmoment voor WijWonen betreffende het ondernemingsplan 2017-2020 vindt plaats op 23 maart 2017.

doorBestuur WijWonen

Update: Dossier Afgesloten

De situatie lijkt met de genomen maatregelen te zijn opgelost, waardoor het dossier kan worden gesloten. De verkenningen om de gemeenschappelijke energiekosten structureel te verlagen wordt meegenomen in het duurzaamheidsdossier

doorBestuur WijWonen

Update: Bewoners geïnformeerd

Alle huurders die in een complex wonen waar de gemeenschappelijke energiekosten structureel te laag werden begroot zijn op 22 december via de mail op de hoogte gesteld van de nieuwe situatie die voor hen geldt.

Meer lezen

doorBestuur WijWonen

Update: DUWO neemt naheffing voor eigen rekening

DUWO heeft haar bezit onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de situatie zich alleen in Delft heeft voorgedaan. DUWO heeft voorgesteld het probleem voor bestaande huurders weg te nemen, door een eventuele naheffing niet aan haar huurders door te belasten. Daarnaast wordt er per complex onderzocht of er mogelijkheden zijn om de gemeenschappelijke energiekosten structureel te verlagen. Meer lezen

doorBestuur WijWonen

Dossierbeschrijving

Op initiatief van onze leden is WijWonen onderzoek gaan doen naar het begroten van de gemeenschappelijke energiekosten in verschillende complexen van DUWO. Deze servicekostencomponent blijkt in enkele complexen structureel te laag begroot te worden, waardoor huurders aan het einde van het jaar met een naheffing werden geconfronteerd.
Meer lezen

doorBestuur WijWonen

Workshop Huurdersorganisaties

Op 7 en 12 april 2017 heeft WijWonen samen met BRES, de VBU, DUWO en een onafhankelijke bemiddelaar de randvoorwaarden vastgesteld voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Uit deze gesprekken is besloten om het coproducentschap tussen DUWO en haar huurdersorganisaties vast te leggen en om de communicatie en overlegvorm tussen huurdersorganisaties, DUWO-concern en DUWO-lokaal een vaste structuur te geven. In de uitwerking zal dit leiden tot een transparante informatievoorziening vanuit beide partijen, inspraak in de vorming van DUWO beleid en een volwaardigere onderhandelingspositie voor WijWonen. Op 2 mei volgen vormgevende gesprekken voor de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst. Het doel is om voor de zomer een ondertekende samenwerking te kunnen presenteren.