Informatie voor leden

HUURTOESLAG AANVRAGEN

INTERN VERHUIZEN & INSTEMMINGSRECHT

KWIJTSCHELDING BELASTINGEN: WATERSCHAP / GEMEENTE

PUNTENSYSTEEM KAMERS

VOORRANGSREGELING

LEEFBAARHEIDSBUDGET AANVRAGEN

AFREKENING SERVICEKOSTEN

Documenten voor BC’s

BC-OVERZICHT (kaart)

ALGEMENE INFORMATIE

FINANCI√čLE INFORMATIE

WijWonen Informatie

BELEIDSPLAN 2019

CONCEPT MEERJAREN BELEIDSPLAN 2020-2025

BEGROTING 2020

STATUTEN WIJWONEN

Notulen Afgelopen ALV’s

ALV: 17-04-2020

ALV: 18-12-2019

ALV: 05-07-2019

ALV: 02-04-2019

Stuur ons een mail

Ons mailadres is info@wijwonendelft.nl.

w

Stuur ons een appje

Op ons telefoonnummer: 06-24760240.

Kom langs op ons kantoor

Alleen op afspraak. Papenstraat 20w, Delft.