Op woensdagavond 19 december om 20:00 zal er weer een ALV plaatsvinden op de Papenstraat 20w.

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering. Na de vergadering zal er de gelegenheid zijn om een drankje te doen.

Hieronder de officiële uitnodiging:

Beste WijWonen-lid,

Namens het bestuur van WijWonen nodig ik je graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van Huurdersorganisatie WijWonen op woensdag 19 december 2018. De vergadering vindt plaats in het WijWonen kantoor op de Papenstraat 20W te Delft en zal beginnen om 20:00 uur.

Tijdens de Ledenvergadering is er de mogelijkheid om het woord te nemen voor vragen of opmerkingen. We willen vragen om eventuele vragen of opmerkingen over de stukken, waar mogelijk, via de e-mail mede te delen, zodat we zo inhoudelijk kunnen reageren. Deze oproep geldt eveneens voor de bespreking van de concept notulen, graag alle op- en aanmerkingen via de e-mail kenbaar maken.

Namens WijWonen,
Met vriendelijke groet,

Maarten de Vries
Secretaris

De stukken:

Agenda ALV 2018-12-19
Notulen ALV 2018-06-06 (concept)
Begroting WijWonen 2019
Secretarieel Jaarverslag 2018
Huishoudelijk Reglement
Accommodate Enquête
Reguliere Enquête