Algemene Leden Vergadering 21 maart 2018

Commissaris PromotiedoorCommissaris Promotie

Algemene Leden Vergadering 21 maart 2018

Op woensdagavond 21 maart om 20:00 zal er weer een ALV plaatsvinden op de Papenstraat 20w.

Jullie zijn allen van harte uitgenodigd! De ALV zal afgesloten worden met een borrel!

Hieronder de officiële uitnodiging:

Beste WijWonen-lid,

Namens het bestuur van WijWonen nodig ik je graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van Huurdersorganisatie WijWonen op donderdag 21 maart 2017. De vergadering vindt plaats in het WijWonen kantoor op de Papenstraat 20W te Delft en zal beginnen om 20:00 uur.

Tijdens de Ledenvergadering is er de mogelijkheid om het woord te nemen voor vragen of opmerkingen. We willen vragen om eventuele vragen of opmerkingen over de stukken, waar mogelijk, via de e-mail mede te delen, zodat we zo inhoudelijk mogelijk kunnen reageren. Deze oproep geldt eveneens voor de bespreking van de concept notulen, graag alle op- en aanmerkingen via de e-mail kenbaar maken.

Namens WijWonen,
Met vriendelijke groet,

Maarten de Vries
Secretaris

ALV-2018-03-21-Agenda

Notulen ALV 2017-12-19 concept

Beleidsplan WijWonen 2018

Definitieve begroting WijWonen 2018

Over de auteur

Commissaris Promotie

Commissaris Promotie administrator